Visa webbversion
Meny
Hem - Näringsliv - Tillstånd, regler och tillsyn - Serveringstillstånd - Avgifter, ansökan och tillsyn

Avgifter, ansökan och tillsyn


Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar utifrån vilken typ av tillstånd som ansökan avser. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, dvs. den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet.
OBS! ansökan anses inte komplett innan avgiften är betald.

Ansökningsavgifter

  • Permanent serveringstillstånd till allmänheten: 11 100 kr
  • Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap: 11 100 kr
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten: 8 900 kr
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap: 1 100 kr
  • Permanent förändring i serveringstillstånd: 3 550 kr
  • Återkommande tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (festival): 5 550 kr

Avgiften sätts in på Köpings kommuns bankgirokonto 991-1215. På inbetalningstalongen anger ni att inbetalningen avser ansökningsavgift för serveringstillstånd, namnet på bolaget eller föreningen samt organisationsnummer. Kopia på kvitto på inbetald avgift skickas med övriga ansökningshandlingar till alkoholhandläggaren.

Så beräknas tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. I Köping är det restauranger där tillsynsbehovet är som störst, som också får betala de högsta tillsynsavgifterna. Utgångsvärdet för beräkning av tillsynsavgiften är prisbasbeloppet som räknas om varje år. År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor. För att beräkna tillsynsavgiften placeras restaurangens alkoholomsättning in i intervall. Varje intervall har ett indextal som ökar med alkoholomsättningen. Prisbasbeloppet multipliceras med indextalet och man får ett tal som i sin tur multipliceras med procentsatsen för alkoholomsättningen på serveringsstället, resultatet utgör tillsynsavgiften.

Indexberäkning

Nedan förklaras indelningen av intervaller för alkoholomsättningen samt indexberäkning.

Alkoholomsättning (kr) Index
0 - 200 000 0,6
200 001 - 400 000 0,7
400 001 - 600 000 0,8
600 001 - 800 000 0,9
800 001 - 1 000 000 1,0
1 000 001 - 2 000 000 1,1
2 000 001 - 3 000 000 1,3
3 000 001 - 4 000 000 1,5
4 000 001 - 5 000 000 1,7
5 000 001 - 6 000 000 1,9
6 000 001 - 7 000 000 2,1
7 000 001 - 8 000 000 2,3
8 000 001 - 9 000 000 2,5
9 000 001 - 2,7

Räkneexempel

En restaurang har en totalomsättning på 500 000 kronor och en alkoholomsättning på 70 000 kronor, vad blir tillsynsavgiften?

Enligt tabellen får restaurangen ett index på 0,6 för alkoholomsättningen
70 000 kr. Indexvärdet (0,6) multipliceras därefter med prisbasbeloppet som är 44 500 kronor, detta ger resultatet 26 700 kronor.

Alkoholomsättningens del av totalomsättningen är 14 procent
(70 000/500 000=0,14).

14 procent av 26 700 kronor är 3 738 kronor, vilket utgör tillsynsavgiften. Avgiften är dock aldrig lägre än 3 000 kronor eller högre än 35 000 kronor.

Snabbfakta om

Köping - miljöcertifierad kommun

Logotyp BMG Trada CertifieringSedan 2012 är Köpings kommuns organisation miljöcertifierad enligt standarden ISO 14 001. Köping är en av de första kommunerna med miljöcertifikat för alla förvaltningar och bolag.  Köping producerar också fjärrvärme med fossilfria bränslen och stora investeringar görs i fastigheterna för att spara miljön och förbättra klimatet.

Läs mer om Köpings kommuns miljöarbete

Flytta till Köping

Tre goda argument för att flytta till Köping

En enklare vardag; nära till förskola, skola, affärer och fritidsanläggningar.
Mer för pengarna; behagligt låga priser på hus och rimliga kommunala taxor. 
Centralt läge i Mälardalen; pendelavstånd till Västerås, Eskilstuna och Örebro.

 Läs mer om Köpings fördelar

Besök Köping

Foto på vägskylt museistråketI Köpings kommun möter Mälarlandskapet Bergslagens skogrika marker. Stadens centrum med vackra sekelskifteshus runt Stora torget, åpromenaden, parkerna och hamnen ger Köping dess karaktär. Shoppa i stadens affärer eller varför inte ta en paus på ett mysigt café.

I Gamla stan finns Köpings museum med apoteksavdelningen Scheeles minne. Sommartid finns fler intressanta museer öppna längs Museistråket, bland annat Bil & teknikhistoriska samlingarna med världsunika bilar. Flera av våra museer öppnar även på vintern för förbokade grupper.

Läs mer om vad Köping kan erbjuda dig som besökare.                  

Historia

De första människorna bosätter sig i Köpingstrakten omkring 2 000 f Kr. Från den tiden, visar hällristningar vid bland annat Häljesta, att sjöfarten var tidigt utvecklad i regionen.

Köping nämns första gången år 1257 under namnet Laglösaköping, vilket visar att orten ännu inte blivit stad. Köpingssigillet är känt från 1349 och 1474 fick Köping stadsrättigheter.
Läs mer om Köpings spännande historia.