Visa webbversion
Meny
Hem - Näringsliv - Tillstånd, regler och tillsyn - Hälsoskydd

Hälsoskydd

Om du ska driva någon av nedanstående verksamheter måste du, senast sex veckor innan verksamheten sätts igång, göra en anmälan till miljökontoret:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling där skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande skärande eller stickande verktyg används
  • Solarium
  • Bassängbad som är öppet för allmänheten eller används av många människor
  • Förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Hör av dig till miljökontoret innan du startar en ny verksamhet så allt blir rätt från början. Här nedan hittar du länkar till blanketter för anmälan.

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll 
Du som bedriver någon av verksamheterna ovan ska kontrollera din verksamhet genom ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet är att förhindra att människor får allergiska reaktioner, utsätts för smitta eller att den yttre miljön tar skada.

Anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller. Det är viktigt att du känner till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, till exempel att du har kunskap om smittspridning och produkters påverkan på miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet, ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick. De obligatoriska punkterna som ska finnas med i ett egenkontrollprogram hittar du i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Avgifter och tillsyn

Miljökontorets roll är att se till att människor inte utsätts för olägenhet som kan påverka hälsan.

Miljökontoret handlägger anmälningar och besöker lokaler dit allmänheten har tillträde. Regelbundna inspektioner görs på verksamheter med störst risker. Vid bassängbad och större strandbad sker en regelbunden provtagning av verksamhetsutövaren eller miljökontoret.

För inspektioner och annan tillsyn tar miljökontoret ut en timavgift (fastställd av kommunfullmäktige).

Mer information hittar du under rubriken länkar. 

Kontakta oss

Miljöinspektör

Gustav Wredh
Miljökontoret

Direkt: 0221-253 46

Miljöinspektör

Tommi Kiiskilä
Miljökontoret

Direkt: 0221-253 89

Miljöinspektör

Anna Lindberg
Miljökontoret

Direkt: 0221-253 31

Snabbfakta om

Köping - miljöcertifierad kommun

Logotyp BMG Trada CertifieringSedan 2012 är Köpings kommuns organisation miljöcertifierad enligt standarden ISO 14 001. Köping är en av de första kommunerna med miljöcertifikat för alla förvaltningar och bolag.  Köping producerar också fjärrvärme med fossilfria bränslen och stora investeringar görs i fastigheterna för att spara miljön och förbättra klimatet.

Läs mer om Köpings kommuns miljöarbete

Flytta till Köping

Tre goda argument för att flytta till Köping

En enklare vardag; nära till förskola, skola, affärer och fritidsanläggningar.
Mer för pengarna; behagligt låga priser på hus och rimliga kommunala taxor. 
Centralt läge i Mälardalen; pendelavstånd till Västerås, Eskilstuna och Örebro.

 Läs mer om Köpings fördelar

Besök Köping

Foto på vägskylt museistråketI Köpings kommun möter Mälarlandskapet Bergslagens skogrika marker. Stadens centrum med vackra sekelskifteshus runt Stora torget, åpromenaden, parkerna och hamnen ger Köping dess karaktär. Shoppa i stadens affärer eller varför inte ta en paus på ett mysigt café.

I Gamla stan finns Köpings museum med apoteksavdelningen Scheeles minne. Sommartid finns fler intressanta museer öppna längs Museistråket, bland annat Bil & teknikhistoriska samlingarna med världsunika bilar. Flera av våra museer öppnar även på vintern för förbokade grupper.

Läs mer om vad Köping kan erbjuda dig som besökare.                  

Historia

De första människorna bosätter sig i Köpingstrakten omkring 2 000 f Kr. Från den tiden, visar hällristningar vid bland annat Häljesta, att sjöfarten var tidigt utvecklad i regionen.

Köping nämns första gången år 1257 under namnet Laglösaköping, vilket visar att orten ännu inte blivit stad. Köpingssigillet är känt från 1349 och 1474 fick Köping stadsrättigheter.
Läs mer om Köpings spännande historia.