Meny
Hem - Boende, miljö & trafik - Bygglov

Bygglov


Lagändring!
Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag att gälla. Den nya lagen beskrivs översiktligt på denna sida. Vill du fördjupa dig så länka dig till Boverket eller Ny plan- och bygglag (se länk i högerspalten).


Kontakta bygglovavdelningen i ett tidigt skede så underlättar det handläggningen av ditt ärende. Du får då viktig information och råd inför fortsättningen samt ansökningsblanketter (finns även under Dokument i högerspalten).

Bygglovplikt

För nästan alla byggprojekt (ny-, till- och ombyggnader, ändrad användning, skyltar mm) krävs bygglov. Innebär projektet enbart invändiga förändringar t ex ändring av bärande konstruktion, installation eller ändring av eldstäder, rökrör, vatten och avlopp, ventilation så krävs en anmälan.

Ska man riva en byggnad krävs ett rivningslov och att man gör en rivningsanmälan. Större förändringar av markens höjdläge t ex genom schaktning eller fyllning kräver marklov.

Vill du bygga nytt på landet så behöver du söka ett förhandsbesked om platsens lämplighet för byggnation. Om projektet är beläget inom 100 meter från sjö eller vattendrag (300 meter invid Mälaren) behöver man även en strandskyddsdispens.

Bygglovfritt

Vissa mindre åtgärder får göras utan bygglov. Reglerna för detta skiljer sig mellan kommuner, mellan landsbygd och tätort och även inom tätorterna. Stadsarkitektkontoret kan bedöma om ditt projekt är bygglovfritt eller inte.

När får jag börja bygga?

Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga. Börjar du utan startbesked utgår en sanktionsavgift. Startbesked får man efter det man beviljats bygglov/anmälan, haft ett tekniskt samrådsmöte med stadsarkitektkontoret och skrivit en kontrollplan. Samtidigt som detta sker underrättar vi dina grannar om lovet och annonserar det i Post- och inrikes tidningar. Om ingen klagar på lovet så vinner det laga kraft inom fyra veckor från datum för lovet.

När du har byggt färdigt skall vi ha ett slutsamråd som leder till ett slutbesked. Först därefter får du använda det byggda. Under Dokument i högerspalten beskrivs ett ärendes gång i Anvisningar till ansökan.

Ansökan

Ansökan om bygglov, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispens görs till stadsarkitektkontoret. För att ansöka behöver du en ansökningsblankett, en situationsplan, ritningar på projektet och en projektbeskrivning. Du ska också utse en kontrollansvarig.

Ansökningsblankett hittar du i högerspalten under Dokument. Du kan också ringa till stadsarkitektkontoret för att få ansökningsblanketten och anvisningarna hemskickade.

Handläggningstid och avgift

Om kompletta ansökningshandlingar lämnats in kan bygglov förväntas inom 3 veckor och laga kraft inom 7 veckor. Behöver grannar höras ökar handläggningstiden med ca 4 veckor. Vid större projekt och för ärenden som ska beslutas av nämnden är handläggningstiden cirka 9 veckor plus laga krafttid. Avgiften är beroende på projektets art och storlek.

Kontakta oss

Stadsarkitektkontoret
0221-253 47
Besöksadress: Kristinelundsvägen 4
Postadress: Köpings kommun
Stadsarkitektkontoret
731 85 Köping
Öppettider:

Måndag-torsdag 08.00-17.00
Fredagar 8.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Öppettider under påskhelgen
Skärtorsdag 17 april: 8.00-12.00
Långfredag 18 april: Stängt
Annandag påsk 21 april: Stängt

Bygglovchef

Lennart Alm
Direkt: 0221-252 73

Byggnadsinspektör

Mikael Kumlin
Direkt: 0221-252 82

Byggnadsinspektör

Tom Rundquist
Direkt: 0221-252 81

Byggnadsinspektör

Charlotte Bäckström
Direkt: 0221-252 89

Snabbfakta om

Flytta till Köping

Tre goda argument för att flytta till Köping

En enklare vardag; nära till förskola, skola, affärer och fritidsanläggningar.
Mer för pengarna; behagligt låga priser på hus och rimliga kommunala taxor. 
Centralt läge i Mälardalen; pendelavstånd till Västerås, Eskilstuna och Örebro.

 Läs mer om Köpings fördelar

Besök Köping

Foto på vägskylt museistråketI Köpings kommun möter Mälarlandskapet Bergslagens skogrika marker. Stadens centrum med vackra sekelskifteshus runt Stora torget, åpromenaden, parkerna och hamnen ger Köping dess karaktär. Shoppa i stadens affärer eller varför inte ta en paus på ett mysigt café.

I Gamla stan finns Köpings museum med apoteksavdelningen Scheeles minne. Sommartid finns fler intressanta museer öppna längs Museistråket, bland annat Bil & teknikhistoriska samlingarna med världsunika bilar. Flera av våra museer öppnar även på vintern för förbokade grupper.

Läs mer om vad Köping kan erbjuda dig som besökare.                  

Köping - miljöcertifierad kommun

Logotypen för miljöcertifieringSedan 2012 är Köpings kommuns organisation miljöcertifierad enligt standarden ISO 14 001. Köping är en av de första kommunerna med miljöcertifikat för alla förvaltningar och bolag.  Köping producerar också fjärrvärme med fossilfria bränslen och stora investeringar görs i fastigheterna för att spara miljön och förbättra klimatet.

Läs mer om Köpings kommuns miljöarbete

Historia

De första människorna bosätter sig i Köpingstrakten omkring 2 000 f Kr. Från den tiden, visar hällristningar vid bland annat Häljesta, att sjöfarten var tidigt utvecklad i regionen.

Köping nämns första gången år 1257 under namnet Laglösaköping, vilket visar att orten ännu inte blivit stad. Köpingssigillet är känt från 1349 och 1474 fick Köping stadsrättigheter.
Läs mer om Köpings spännande historia.